• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis PAK-6

   2020-12-14

   2020 m. gruodžio 11 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nuotoliniu būdu surengė Vietos projektų atrankos komiteto posėdį PAK-6.

   Posėdyje, prisijungę prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“, dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Monika Ilgavičiūtė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Atsižvelgdami į tai, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbtas karantinas, draudžiami žmonių susibūrimai ir vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių nauja redakcija, vietos projektų atrankos komiteto nariai patvirtino naują vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą.

   Marija Žiubrienė posėdžio dalyvius supažindino, kad Kvietimui Nr. 6 teikti vietos projektus pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos  priemones buvo skirta 724 216,49 Eur paramos lėšų suma. Pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5, kvietimui buvo skirti 585 847,32 Eur, panaudoti 488 182,99 Eur, lėšų likutis 97 664,33 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6, kvietimui buvo skirti 33 368,92 Eur, panaudoti 0,00 Eur, lėšų likutis 33 368,92 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, kvietimui buvo skirti 95 228,00 Eur, panaudoti 0,00 Eur, lėšų likutis 95 228,00 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, LEADER-19.2-SAVA-10, kvietimui buvo skirti 9 772,25 Eur, panaudoti 9 772,25 Eur, lėšų likutis 0,00 Eur. Kvietimui Nr. 6 buvo skirti 724 216,49 Eur, panaudoti 497 955,24 Eur, lėšų likutis 226 261,25 Eur.

   Vietos projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė vietos projektų vertinimo ataskaitas, supažindino su svarstomų vietos projektų tikslais ir uždaviniais, laukiamais rezultatais, prašoma paramos suma, pristatė pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu kiekvienam projektui suteiktą balų skaičių ir vietos projektų sukuriamą pridėtinę vertę siekiant strategijos tikslų.

   Vietos projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimą pritarti šiems vietos projektams ir rekomendavo perduoti juos į kitą vertinimo etapą: Žeimelio bendruomenės centro vietos projektą ,,Paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose Žeimelyje“, Laipuškių kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Ūkinių paslaugų teikimas Klovainių ir Rozalimo seniūnijų gyventojams“, Pakruojo automobilių sporto klubo vietos projektą „Automobilių sporto infrastruktūros įrengimas Pakruojo rajone“, UAB „Taurita“ vietos projektą „UAB „Taurita“ verslo pradžia“, Daugyvenės bendruomenės vietos projektą „Daugyvenės bendruomenės verslo pradžia“, Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro vietos projektą „Laisvalaikio galimybių didinimas ir jaunimo pomėgiams palankios aplinkos formavimas“.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas