• Įgyvendintas Pakruojo kaimo bendruomenės vietos projektas

   2020-06-17

   Pakruojo kaimo bendruomenė, bendruomenės pirmininkas Remigijus Giedraitis, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, įgyvendino vietos projektą „Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 1 d., baigtas įgyvendinti 2020 m. kovo 5 d., išmokėta 19 527,98 Eur su PVM paramos suma, paramos intensyvumas 80 procentų, prie vietos projekto bendruomenė prisidėjo 4 882,05 Eur  Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

   Projekto tikslas – sujungus jaunimo iniciatyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių patirtį, puoselėti ir populiarinti maisto gaminimo tradicijas, kurti naujus regioninius produktus, vykdyti naujas rinkodaros priemones ir garsinti Pakruojo kraštą. Pakruojo kaimo bendruomenė projektą įgyvendino kartu su partnere Balsių kaimo bendruomene. Įgyvendindama projektą Pakruojo kaimo bendruomenė esamas patalpas, pagal higienos normų reikalavimus, pritaikė regioniniams produktams kurti, tradiciniams vietos patiekalams gaminti. Bendruomenė laikysis privalomų maisto tvarkymo subjekto pareigų, susijusių su maisto tvarkymo veikla. Siekdama projekto tikslo, projekto veikloms vykdyti, Pakruojo kaimo bendruomenė įsigijo virtuvės baldus, patalpų šildymo įrangą, maisto gaminimo įrangą, elektrinę konvekcinę krosnį, liofilizatorių, kompiuterinę, vaizdo ir garso įrangą, greito surinkimo palapinę, kaip viešinimo priemonė įsigytas plakatas. Abi bendruomenės įsigijo virtuvinius kombainus, projekto partnerė Balsių kaimo bendruomenė įsigijo elektrinę viryklę ir džiovintuvą.

   Pakruojo kaimo bendruomenė, kartu su partnere vykdydamos projektą, patobulino senuosius kaimo gyventojų maisto ruošimo receptus, sukūrė ir pristatė naujus regioninius produktus: varškės žagarėlius, senovinę bobą, meduolius ir senolių arbatą. Taip pat buvo gaminami ir pristatomi kiti tradiciniai vietos patiekalai. Vykdydamos projekto veiklas, abejose bendruomenėse vykusiose šventėse ir Pakruojo šventėje, bendruomenės gamino ir pristatė regioninius produktus, pateikė vaizdinę medžiagą apie projektą. Projekto įgyvendinimo metu pradėtos veiklos bus tęsiamos ir projekto kontrolės laikotarpiu, kaimų šventėse, rajono renginiuose bus pristatomi ir populiarinami regioniniai produktai bei kiti tradiciniai vietos patiekalai. Krašto kultūros ir kulinarijos paveldo panaudojimas įprasmins senųjų vietos gyventojų patirtį gaminant kraštui būdingus patiekalus, sukurti regioniniai produktai turės teigiamos įtakos didinat kaimo vietovių patrauklumą ir garsinant Pakruojo kraštą.

   Projekto pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu sukurti 4 regioniniai produktai –  varškės žagarėliai, senovinė boba, meduoliai ir senolių arbata, sukurta regioninio produkto rinkodaros priemonė – video medžiaga, projekto veiklose dalyvavo 7 jauni asmenys (iki 29 m.), į projekto veiklas įtraukti 4 subjektai: pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnija, ūkininkais Martynu Navicku ir Gintautu Gegecku bei Balsių kaimo bendruomene, projekto rezultatais naudojasi 2 seniūnijų (Pakruojo ir Klovainių) kaimo gyventojai. Projekto viešinimo priemonė – plakatas, informacija apie projekto veiklas talpinama internetinėje erdvėje.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas