• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis PAK-5

   2020-02-21

   2020 m. vasario 13 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis PAK-5.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių nauja redakcija, vietos projektų atrankos komiteto nariai patvirtino naują vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą.

   Marija Žiubrienė posėdžio dalyvius supažindino, kad Kvietimui Nr. 5 teikti vietos projektus pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos  priemones buvo skirti 441 782,30 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios  infrastruktūros gerinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5, kvietimui buvo skirti 292 923,66 Eur, panaudota paramos lėšų 195 282,44 Eur, lėšų likutis 97 641,22 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, LEADER-19.2-SAVA-6, kvietimui buvo skirti 31 697,09 Eur,  panaudoti 31 697,09 Eur, paramos lėšų, lėšų likutis 0 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8, kvietimui buvo skirti 39 056,40 Eur, panaudota paramos lėšų 39 056,40 Eur, lėšų likutis 0 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, LEADER-19.2-SAVA-9, kvietimui buvo skirti 39 056,40  Eur, panaudoti 39 056,40  Eur paramos lėšų, lėšų likutis 0 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, LEADER-19.2-SAVA-10, kvietimui buvo skirti 29 316,75 Eur, panaudota paramos lėšų 28 940,43 Eur, lėšų likutis 376,32 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, LEADER-19.2-SAVA-3, kvietimui buvo skirti 9 732,00 Eur, panaudota paramos lėšų 9 732,00 Eur, lėšų likutis 0 Eur. Iš viso  Kvietimui Nr. 5 buvo skirti 441 782,30 Eur, panaudoti 343 764,76 Eur, lėšų likutis 98 017,54 Eur.

   Vietos projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė vietos projektų vertinimo ataskaitas, supažindino su svarstomų vietos projektų tikslais ir uždaviniais, laukiamais rezultatais, prašoma paramos suma, pristatė pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu kiekvienam projektui suteiktą balų skaičių ir vietos projektų sukuriamą pridėtinę vertę siekiant strategijos tikslų.

   Vietos projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimą pritarti šiems vietos projektams ir rekomendavo perduoti juos tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui: Linksmučių kaimo bendruomenės vietos projektui ,,Ritualinės paslaugos Pakruojo rajono gyventojams“, Mikoliškio kaimo bendruomenės vietos projektui ,,Bendruomeninio verslo kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, Individualios R. Andruškevičiaus įmonės „Šaltinis“ vietos projektui „Individualios R. Andruškevičiaus įmonės „Šaltinis“ inovatyvi verslo plėtra“, Asociacijos Dvariškių bendruomenės vietos projektui „Sportuokime kartu“, Grikpėdžių kaimo bendruomenės vietos projektui „Naujos bendruomeninio gyvenimo formos – sportas ir sveika gyvensena“, Lygumų bendruomenės centro vietos projektui „Lygumų tradicija – cepelinais kvepiančios gryčios“, Žvirblonių kaimo bendruomenės vietos projektui „Atverkim senolių virtuvės paslaptis“, Visuomeninio suaugusių ir jaunimo sporto klubo „Aitvaras“ vietos projektui „Laisvalaikio galimybių didinimas ir jaunimo pomėgiams palankios aplinkos formavimas“, Žeimelio vidurinės mokyklos sporto klubo „Beržtalis“ vietos projektui „Žeimelio miestelio vaikų ir jaunimo fizinio parengimo gerinimas“, Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vietos projektui „Linkuvos krašto vaikų ir jaunimo kūrybinių ir meninių gebėjimų ugdymas“ ir Linkuvos bendruomenės vietos projektui „Tikslinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas