• Vietos veiklos grupių susitikimas Kelmės rajone

   2019-06-27

   2019 m. birželio 26 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Šaukėnų miestelio bendruomenės namuose Juodlėje, Kelmės rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą-konferenciją, susijusią su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

   Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Rima Raziulienė. Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės.

   Renginyje dalyvavo ir vietos veiklos grupių darbuotojus bei atstovus sveikino Kelmės rajono savivaldybės meras, VVG valdybos narys Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys, VVG valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius, Šaukėnų seniūnijos seniūnas Algimantas Šukys, Šaukėnų miestelio bendruomenės pirmininkė Jūratė Gotautienė.

   Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininkė Nelė Želvienė pristatė susitikimo darbotvarkę ir kiekvieną VVG pakvietė pakalbėti apie strategijų įgyvendinimo eigą, aktualijas ir problemas, pasidalinti vietos projektų vertinimo ir įgyvendinimo, PAK posėdžių patirtimi.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus. Direktorė kalbėjo, kad paskelbti 4 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. VVG darbuotojai sistemingai ir nuolat konsultuoja vietos projektų paraiškų rengėjus, projektų vykdytojus, atlieka vietos projektų paraiškų, mokėjimo prašymų ir veiklos ataskaitas vertinimą. Šiuo metu yra pasirašomos sutartys ir pradedami įgyvendinti keturi kvietimo Nr. 4 vietos projektai, vieno vietos projekto sutartis bus parengta netrukus. Marija Žiubrienė pasidalino patirtimi dėl reikalavimų, kurie keliami bendruomenėms, įgyvendinančioms vandens telkinių tvarkymo ir pritaikymo vietos gyventojų poilsiui, projektus. Direktorė kalbėjo apie diskusijas su Pakruojo rajono savivaldybės vadovais, apie ketinimą šiais metais skelbti kvietimą socialinio verslo vietos projektams įgyvendinti, apie problemas, kurios kyla ieškant asmenų, norinčių ir galinčių vadovauti paslaugų centrams, džiaugėsi, kad nauji Pakruojo rajono savivaldybės vadovai pritaria, kad savivaldybės biudžeto lėšomis būtų prisidedama prie viešojo pobūdžio vietos projektų įgyvendinimo.

   VVG atstovai pasisakė, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijas, kiek turi paskelbtų kvietimų ir įgyvendintų projektų, kalbėjo apie PAK posėdžius ir kylančias problemas. VVG diskusijose aktyviai dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir Kelmės VVG valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius, kurie kėlė klausimą ar tikslinga VVG PAK posėdžius organizuoti vietos projektų vertinimo proceso viduryje ir VVG valdybai spręsti tik vietos projektų atitiktį atrankos kriterijams. Pašnekovų nuomone VVG PAK posėdžiai turėtų būti rengiami atlikus vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimą. Kelmės rajono savivaldybės meras domėjosi ar visų rajonų savivaldybės prisideda prie vietos projektų įgyvendinamo, kokius sprendimus šiuo klausimu priima savivaldybių tarybos.

   Joniškio rajono partnerystės VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė pateikė informaciją apie planuojamą tarpinį vietos plėtros strategijų vertinimą, VVG tinklo valdybos posėdžiuose svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus. VVG atstovai dar kartą išsakė neigiamą nuomonę dėl VVG tinklo sprendimų ir VVG atstovavimo, kalbėjosi dėl LEADER ateities, aptarė kitus darbotvarkėje numatytus klausimus.

   Susitikimo dalyviai lydimi Šaukėnų miestelio bendruomenės pirmininkės Jūratės Gotautienės pasivaikščiojo Juodlės ežero pažintiniu taku, susipažino su kraštovaizdžiu, draustinio gamtos vertybėmis – mišku, pelkėmis, retų rūšių augalais ir paukščiais.

   Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas