• Su rajono savivaldybės vadovais ir seniūnais tartasi dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo

   2019-05-28

   2019 m. gegužės 22 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure įvyko antras pasitarimas su rajono vadovais dėl paslaugų centrų steigimo. Pasitarime taip pat dalyvavo Lygumų, Rozalimo ir Linkuvos seniūnijų seniūnai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir darbuotojai. Viešąsias įstaigas Paslaugų centrus reikia įsteigti, kad būtų galima pateikti paraiškas Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos priemonei, kuriančiai socialinį verslą, įgyvendinti.

   Pasitarime dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, Lygumų seniūnijos seniūnė Iveta Ovsiukienė, Rozalimo seniūnijos seniūnas Vytautas Kanišauskas, seniūno pavaduotoja Rasa Petravičienė, Linkuvos seniūnijos seniūnė Gitana Pašiškevičienė, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius, direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Rima Raziulienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pasitarimo dalyvius supažindino, kad pagal strategijos priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ buvo planuojama įgyvendinti 9 vietos projektus. Buvo paskelbti keturi kvietimai, gautos 2 vietos projektų paraiškos. Vienas projektas, kurio pareiškėjas viešoji įstaiga Guostagalio paslaugų centras, baigtas įgyvendinti 2018 m. rugpjūčio 20 d., įsigyta įvairi technika bei įranga, sukurtos 2,5 darbo vietos, išlaikyta 0,25 etato. Antro projekto, kurio pareiškėjas buvo viešoji įstaiga Lygumų paslaugų centras, paraiškos vertinimas 2018 m. birželio 28 d. buvo sustabdytas, dėl keleto priežasčių, viena iš jų, kad paraiškos vertinimo metu iš darbo išėjo paslaugų centro direktorė.

   Marija Žiubrienė paaiškino, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ dėjo visas pastangas, siekdama įgyvendinti numatytą priemonę, 2018 m. pakeitė strategiją ir praplėtė pareiškėjų ratą įtraukdama bendruomenes, taip pat pakeitė atrankos kriterijus, tačiau per 2 kvietimus paraiškų nebuvo gauta. Jau antri metai stovi nenaudojami 807 803 Eur, tai pati didžiausia lėšų suma, skirta priemonei įgyvendinti. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2018 m. prašė, kad Agentūra leistų perkelti šiai priemonei skirtas lėšas į verslo plėtros priemonę, tačiau Agentūra leidimo nedavė.

   Marija Žiubrienė kalbėjo, kad siekiant įsisavinti esamas strategijos lėšas, visiems pasitarime dalyvaujantiems partneriams reikia susitelkti ir ieškoti galimybių, kaip įgyvendinti socialinio verslo projektus. Marija Žiubrienė paaiškino, kad nuo 2019 m. vasario 15 d. galioja nauja vietos projektų administravimo taisyklių redakcija, tad sąlygos steigti socialinį verslą tapo palankesnėmis, pakeistos ir strategijų atrankos taisyklės, numatyta didesnė paramos lyginamoji dalis, kuri dabar siekia 95 procentus.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė rajono vadovams pristatė, kiek savivaldybei kainuotų įsteigti ir iki projekto paraiškos pateikimo bei vertinimo metu išlaikyti du ar tris paslaugų centrus. Pateikti tokį paskaičiavimą pirmame Pakruojo rajono savivaldybėje vykusiame pasitarime paprašė administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė. Savo nuomonę apie galimybę steigti arba išlaikyti paslaugų centrus, apie jų būtinumą ir apie seniūnijos gyventojų poreikį naudotis paslaugomis, kalbėjo seniūnai – Iveta Ovsiukienė, Vytautas Kanišauskas ir Gitana Pašiškevičienė. Kaip vieną iš aštriausių problemų seniūnai įvardijo žmogiškuosius išteklius, nes kaimo vietovėse sunku rasti asmenis, kurie sugebėtų vadovauti paslaugų centrams.

   Pasitarimo dalyviai sutarė, kad bendromis pastangomis bus ieškoma asmenų, norinčių ir galinčių vadovauti paslaugų centrams. Jeigu tokius asmenis pavyks rasti, bus atliekami paslaugų centrų steigimo veiksmai ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ galės rengti finansavimo sąlygų aprašą ir skelbti kvietimą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas