• Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas

   2019-04-18

   2019 m. balandžio 16 d. surengtas Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas.

   Pirmininkas Audrius Ruginis pristatė Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2018 m.

   Pirmininkas supažindino, kad Amatų dvarelis buvo įkurtas bendru Pakruojo ir Radviliškio vietos veiklos grupių sutarimu, vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektą ir įgyvendinant bendras veiklas. Amatų dvarelis įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Įkurta asociacija veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse. Amatų dvarelio veiklos vykdomos Pakruojo dvaro pastate, kuris perduotas Vietos veiklos grupei „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyti ir naudoti panaudos pagrindais, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu.

   Audrius Ruginis pristatė, kad Amatų dvarelio sudėtyje 2018 m. buvo 12 narių, 9 fiziniai asmenys ir 3 juridiniai asmenys. Amatų dvarelio valdyboje 7 nariai. Informacija apie Amatų dvarelio veiklą yra vieša, ji skelbiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainės posistemėje Amatų dvarelis.

   Per ataskaitinį laikotarpį Amatų dvarelis, siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, organizavo nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos su pardavimu darbą, edukacines programas, įgyvendino projektą, dalyvavo mokymuose ir renginiuose. 2018 m. balandžio 20  d. Amatų dvarelis surengė visuotinį narių susirinkimą. Patvirtinta veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės, revizijos ataskaita, aptarti Vietos veiklos grupių teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo 2018 m. taisyklių reikalavimai.

   2018 m. Amatų dvarelis sulaukė ne mažai lankytojų ir svečių, norinčių apžiūrėti vietos amatininkų dirbinių ekspoziciją, susipažinti su amatininkais, įsigyti išskirtinių amatininkų dirbinių ir meno kūrinių. Pastoviai veikianti amatininkų gaminių ekspozicija sistemingai papildoma naujais amatininkų ir tautodailininkų gaminiais, joje galima įsigyti mielų ir išskirtinių vietos amatininkų rankų darbo suvenyrų, papuošalų, medžio drožinių, vaško žvakių, mezginių, veltų gaminių, įvairių dirbinių, taip pat tapytų paveikslų ir kitų smulkmenų.

   Amatų dvarelyje buvo organizuojama edukacinė programa ,,Vaško dirbtuvėlės“, Amatų dvarelio administratoriai savanoriai dalyvavo mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“, dalyvauta susitikime-diskusijoje su rajono bendruomenėmis, Degėsių kaimo bendruomenės Duonos šventėje, Pakruojo šventėje „Šiomts metų be šių metų“.

   Amatų dvarelis 2018 m. sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“ pagal strategijos priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 6 d., projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2018 m. gruodžio 6 d.

    Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2018 m.

   Finansininkė Jovita  Trumpienė pristatė finansinę atskaitomybę už 2018 m., kurią susirinkimas patvirtino.

   Revizorė Virginija Jocienė pristatė revizijos ataskaitą.

   Visuotinis narių susirinkimas išrinko Amatų dvarelio valdybą iš 7 narių, valdybos pirmininku ir Amatų dvarelio pirmininku išrinktas Audrius Ruginis. Amatų dvarelio revizore išrinkta Virginija Jocienė.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas