• VVG „Radviliškio lyderis“ konferencija

   2018-12-11

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė 2018 m. gruodžio 7 d. dalyvavo VVG „Radviliškio lyderis“ Baisiogalos kultūros centre, Radviliškio rajone, surengtoje konferencijoje „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo iššūkiai“.

   Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, rajono bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, svečias iš Aleksandro Stulginskio universiteto. Konferencijos dalyvius nuotaikinga muzika džiugino grupė „Ratai“.

   Konferencijos dalyvius sveikino VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, savivaldybės meras Antanas Čepononis, kuris pagerbė ir apdovanojo būrį aktyviausių bendruomenių žmonių.

   VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis skaitydamas pranešimą „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo iššūkiai“ pristatė VVG darbuotojus, kalbėjo, kad VVG informavo ir konsultavo potencialius pareiškėjus, organizavo konferencijas, skelbė kvietimus, vykdė kitus veiksmus, numatytus strategijos įgyvendinimo veiksmų plane. Romas Kalvaitis, supažindino kiek projektų pagal kiekvieną kvietimą buvo gauta, džiaugėsi aktyviomis bendruomenėmis ir puikiais bendruomenių, dalyvavusių Litexpo parodų rūmuose vykusioje Agrobalt parodoje, pasiekimais, kalbėjo apie naujo laikotarpio iššūkius. Pirmininkas dėkojo savivaldybės merui už bendradarbiavimą, už savivaldybės prisidėjimą prie vietos projektų įgyvendinimo, už labai svarbaus sprendimo, padengti PVM išlaidas darbo vietas kuriantiems socialinio verslo ir bendruomenių verslo projektams, priėmimą.

   Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko vadovas Rimantas Čiūtas pristatė visai Lietuvai ir kaimo vietovėms labai aktualias emigracijos bei skurdo problemas, kalbėjo apie pokyčius, apie kaimo verslų partnerystę, apie tai, kokius verslus bendruomenėms būtų palanku rinktis, apie veiksnius lemiančius bendruomenių verslo idėjų sėkmę.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė dėkojo konferencijos organizatoriams už puikiai surengtą renginį ir linkėjo konferencijos dalyviams, kad šventinė nuotaika pamažu ateitų į kiekvienus namus ir į kiekvieno širdį, pripildytų ją šviesos, džiaugsmo ir viltingo švenčių laukimo. Konferencijoje Marija Žiubrienė skaitė parnešimą „VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis“. Direktorė pristatė, kad į naują laikotarpį VVG atsinešė tvirtą trijų sektorių partnerystę, kuri padeda užtikrinti sutarimą priimant kaimo vietovių vystymui svarbius sprendimus, projektų įgyvendinimo patirtį, savanorystės tradicijas, rekonstruotus bendruomenių pastatus, kuriuose naujos strategijos lėšomis kuriamos įvairios veiklos. Marija Žiubrienė supažindino, kad šiuo metu VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ turi tris jau įgyvendintus vietos projektus: 2018 m. balandžio 25 d baigtas įgyvendinti Sigutėnų kaimo bendruomenės projektas „Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“, 2018 m. birželio 12 d. baigtas įgyvendinti ūkininko Martyno Navicko projektas ,,Investicijos į inovatyvias grūdų ir rapsų auginimo technologijas“, 2018 m. rugpjūčio 20 d. baigtas įgyvendinti Guostagalio paslaugų centro projektas ,,Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“. Marija Žiubrienė detaliau supažindino su Guostagalio paslaugų centro projektu, projekto rezultatais, teikiamomis paslaugomis, sukurtomis darbo vietomis. Konferencijos dalyviams direktorė pristatė problemas, su kuriomis susidūrė projekto vykdytoja, apie sudėtingus taisyklių reikalavimus,  sudėtingą socialinio poveikio skaičiavimo lentelę, paaiškino apie esminius socialinio ir bendruomeninio verslo skirtumus. Marija Žiubrienė pristatė, kad šiuo metu VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ administruoja 8 vietos projektų įgyvendinimą, kalbėjo apie projektų vertinimo problemas, sudėtingus viešuosius pirkimus, kai didesnes sumas kainuojančias prekes vykdytojams tenka įsigyti per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Baigdama pranešimą Marija Žiubrienė vietos projektų paraiškų rengėjams linkėjo daugiau naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo.

   Gražiai konferencijos dalyviai atsisveikino su iš aktyvios veiklos pasitraukiančia, ilgamete Skėmių seniūnijos seniūne, buvusia VVG „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininke, Romualda Rimkuviene.

   Daug šiltų padėkos žodžių už potencialių pareiškėjų konsultavimą ir nuoširdžią pagalbą VVG „Radviliškio lyderis“ darbuotojams išsakė VVG „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė, apdovanodama darbuotojus gėlių puokštėmis ir saldžiomis dovanomis.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas