• Amatų dvarelis baigė įgyvendinti vietos projektą

   2018-12-06

   Amatų dvarelis, pirmininkas Audrius Ruginis, projekto vadovas Arturas Stankevičius, baigė įgyvendinti vietos projektą „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“ Nr. PAKR-LEADER-1C-M-3-9.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 6 d., baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2018 m. gruodžio 6 d. Projektas įgyvendintas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3.

   Projekto tikslas – ugdyti dalykines paraiškų teikėjų ir vykdytojų kompetencijas, suteikiant jiems darbui atlikti ir projektų veikloms vykdyti reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių.

   Amatų dvarelis įgyvendindamas projektą mokymų pagalba siekė išspręsti esamą problemą – nepakankamus asmenų, vykdančių projektų veiklas arba pradėsiančių dirbti pagal darbo sutartis, gebėjimus. Amatų dvarelio patalpose, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomi iš anksto suplanuoti mokymai, skirti tikslinei mokymo dalyvių grupei. Dalyviams buvo suteikiama galimybė įgyti reikiamas žinias, įgūdžius ir patirtį, būtinus darbui atlikti ir projektų veikloms vykdyti, taip pat bus mokomasi veikti partnerystėje, bendradarbiauti, įsivertinti situaciją ir atrasti kelius esamoms problemoms spręsti.

   Amatų dvarelis projekto įgyvendinimo metu įsigijo mokymo, maitinimo, transporto nuomos paslaugas. Mokymo paslaugą teikė aukštos kvalifikacijos lektoriai iš Aleksandro Stulginskio universiteto.

   Įgyvendindamas projektą ir siekdamas numatyto tikslo Amatų dvarelis surengė 2 praktinius-informacinius bei 7 mokymus ir praktinius mokymus pagal skirtingas mokymų temas. Iš viso mokymai vyko pagal 9 mokymų temas. Mokymuose pagal kiekvieną temą dalyvavo po 12 dalyvių, viso 108 dalyviai. Mokymų dalyviams bus surengti 4 praktiniai mokymai išvykose, susipažįstant su sėkmingai veikiančiomis praktikomis, kiekvienoje išvykoje dalyvavo po 10 dalyvių, viso 40 dalyvių.

   Vietos projektas sėkmingai įgyvendintas, numatyti rezultatai pasiekti. Viešindamas projektą Amatų dvarelis laikraštyje „Auksinė varpa“ patalpino straipsnį „Įgyvendinamas Amatų dvarelio vietos projektas“.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas