• VVG „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2018-11-30

    

   2018 m. lapkričio 27 d. surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas, kuriame iš 40 narių dalyvavo 23 nariai, dalyvavo VVG darbuotojai ir kviestiniai asmenys. Viso susirinkime dalyvavo 26 asmenys.

   Pirmininkas Arturas Stankevičius pristatė, kad vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštu, VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ turi išrinkti naują valdybos narį, kad VVG valdymo organe būtų nemažiau, kaip 5 asmenys iki 40 metų, šiuo metu yra 4 asmenys.  Agentūra vadovavosi 2015 m. gegužės 27 d. duomenimis, kai strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu už jaunų žmonių skaičių VVG valdymo organe, buvo suteikiami balai.

   Pirmininkas paaiškino, kad pagal VVG įstatus, valdyba yra renkama 3 metų laikotarpiui, iš 12 narių, kurie atstovauja trims skirtingiems sektoriams – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios. Valdybos nariais gali būti fiziniai ar privatūs juridiniai asmenys ir juridinių asmenių, esančių nariais, paskirti ir įgalioti asmenys. VVG valdyba buvo išrinkta 2018 m. kovo 23 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime. Pagal NMA reikalavimą šiuo metu reikia pakeisti vieną valdybos narį ir į valdybą išrinkti asmenį iki 40 metų. Šiam neatitikimui pašalinti, tai yra naujam valdybos nariui išrinkti ir įregistruoti Registrų centre, NMA duotas terminas iki 2018 m. gruodžio 19 d.

   Arturas Stankevičius supažindino, kad gautas Pakruojo rajono savivaldybės mero potvarkis, kuriuo vadovaujantis keičiamas 2018 m. vasario 8 d. potvarkio Nr. MP-27 „Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 1.2 punktas, pagal kurį atstovauti savivaldybei buvo paskirta Rasa Petravičienė. Pirmininkas pasiūlė vadovaujantis šiuo potvarkiu patvirtinti Rasos Petravičienės atšaukimą iš VVG valdybos narių. Susirinkimo nariai atšaukimui pritarė. Pirmininkas pristatė, kad tuo pačiu potvarkiu atstovauti Pakruojo rajono savivaldybei VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdyboje pasiūlyta Monika Ilgavičiūtė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė), kuri šiuo metu atitinka keliamus reikalavimus.

   Monika Ilgavičiūtė trumpai prisistatė ir visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai išrinko ją į VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą, atstovauti vietos valdžios sektoriui.

   Albinas Navickas VVG „Pakruojo rajono partnerystė” įteikė Klovainių bendruomenės, šventusios 15 metų veiklos paminėjimo sukaktį, padėką už bendradarbiavimą, gražią draugystę ir bendruomenės sumanymų palaikymą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas