• Rajono gyventojų aktyvinimo ir strategijos viešinimo renginys

   2018-11-06

    

   Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ 2018 m. spalio 31 d. Restorane „Kruoja“, Pakruojyje, surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“.

    

   Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė, administracijos Strateginės plėtros ir statybų skyriaus Planavimo ir investicijų poskyrio vedėja Lina Mykolaitytė, vyr. specialistė Orinta Ramanauskienė, VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkės pavaduotoja Romualda Rimkuvienė.

   Į renginį susirinko rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, seniūnai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai.

   Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas  Arturas Stankevičius.

   Pranešimą tema „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) priemonės įgyvendinamos pagal Kvietimą Nr. 4“ pristatė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Direktorė informavo apie esamą situaciją, paaiškino, kad šiuo metu baigti įgyvendinti trys vietos projektai: Sigutėnų kaimo bendruomenės, ūkininko Martyno Navicko ir Guostagalio paslaugų centro. Taip pat yra pasirašytos sutartys ir šiuo metu yra įgyvendinami aštuoni vietos projektai: A. Kvedaro individualios įmonės, UAB „Agro Lašmuo“, ūkininko Vaido Virkščio, Ūdekų kaimo bendruomenės, Stačiūnų kaimo bendruomenės, Laisvalaikio klubo „Rozalinas“, Noreikonių jaunimo klubo ir Amatų dvarelio. Marija Žiubrienė supažindino, kad ketvirtojo kvietimo vietos projektų paraiškas VVG planuoja rinkti pagal strategijos pirmo prioriteto „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ vieną priemonę: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, paramos suma vietos projektui iki 97 641,22 Eur, vienai darbo vietai 39 944,14 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 80 proc. Direktorė paaiškino, kad pagal šią priemonę yra praplėstas galimų pareiškėjų ratas ir vietos projektų paraiškas bendruomeniniam verslui įgyvendinti galės teikti rajono bendruomenės. Pagal strategijos antrą prioritetą „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vietos projektų paraiškos bus renkamos trims priemonėms įgyvendinti: „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Direktorė pristatė, kad pagal pirmas dvi priemones vietos projektų pareiškėjai galės pasirinkti kokias vietos projektų paraiškas teikti. Projektams, kuriems paramos suma iki 19 528,20 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 80 proc., pareiškėjai galės įsigyti ilgalaikį materialų turtą, darbus ir paslaugas. Arba pareiškėjai galės teikti paraiškas projektams, kuriems paramos suma iki 10 000,00 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 95 proc., tada pareiškėjai galės įsigyti trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas projekto įgyvendinimo metu, ir paslaugas. Pagal priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, didžiausia paramos suma vietos projektui iki 9 772,25 Eur, kai paramos lyginamoji dalis iki 80 proc., galima įsigyti ilgalaikį materialų turtą ir paslaugas, kai iki 95 proc., galima įsigyti trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas projekto įgyvendinimo metu, ir paslaugas.

   Marija Žiubrienė apgailestavo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos neleido dalį socialiniam verslui (kuriam įgyvendinti parengtos sudėtingos taisyklės, vis dar nėra padidintas paramos intensyvumas, PVM nėra tinkamas kompensuoti) skirtų lėšų perkelti į verslo priemonę. Todėl šiame kvietime nenumatoma rinkti vietos projektų paraiškų pagal verslo priemonę.  Renginio dalyvių tarpe toks agentūros sprendimas sukėlė didelį šurmulį.

   Su vietos projektų finansavimo sąlygų aprašais, tinkamumo finansuoti sąlygomis, vietos projektų atrankos kriterijais ir pareiškėjams keliamais reikalavimais renginio dalyvius supažindino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė ir finansininkė Jovita Trumpienė.

   Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi, strategijų įgyvendinimo problemomis pasidalino VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis.

   Apie įvairius finansavimo šaltinius, kuriais buvo pasinaudota, kuriant verslą Skėmių kaimo ir Pociūnėlių miestelio bendruomenėse kalbėjo Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkės pavaduotoja Romualda Rimkuvienė.

   Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį, problemas ir sunkumus, su kuriais gali susidurti būsimi vietos projektų pareiškėjai pristatė Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė, Stačiūnų kaimo bendruomenės projekto vadovė Aušra Mačiūnienė, Laisvalaikio klubo „Rozalinas“ prezidentas Vytautas Kanišauskas, Noreikonių jaunimo klubo pirmininkė Regyna Rakauskė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė ir finansininkė Jovita Trumpienė atsakė į būsimiems vietos projektų pareiškėjams kilusius klausimus, detaliai aptarė pirmus pareiškėjų žingsnius, galimas veiklas ir išlaidas, diskutavo įvairiais vietos projektų rengimo klausimais.

                                                                           


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas