• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-10-29

   2018 m. spalio 23 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Andrius Kvedaras, Gitana Misiūnienė, Dovilė Pašakinskienė, Rasa Petravičienė, Arturas Stankevičius, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Pranešėja VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė klausimus dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą VPS administravimo patirtį nustatymo direktorei Marijai Žiubrienei,  finansininkei Jovitai Trumpienei ir viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei. Jovita Trumpienė paaiškino, kad 2018 m. keitėsi pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (nuo 130,50 Eur pakilo iki 132,50 Eur), todėl nuo 2018 m. lapkričio 2 d. darbuotojams perskaičiuojami baziniai darbo užmokesčiai ir priedai pagal turimą VPS administravimo patirtį. Direktorei: pritaikomas 6,3 pareiginės algos koeficientas bei perskaičiuojamas 50 proc. priedas. Finansininkei: pritaikomas 5,7 pareiginės algos koeficientas bei pagal turimą VPS administravimo patirtį skiriamas 30 proc. priedas. Viešųjų ryšių specialistei: pritaikomas 5,7 pareiginės algos koeficientas bei pagal turimą VPS administravimo patirtį skiriamas 30 proc. priedas.

   Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.

   Nutarta patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio dydį ir priedą pagal turimą VPS administravimo patirtį direktorei Marijai Žiubrienei, finansininkei Jovitai Trumpienei ir viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei. Perskaičiuotas bazinis darbo užmokesčio dydis ir priedas pagal turimą VPS administravimo patirtį darbuotojams bus taikomas nuo 2018 m. lapkričio 2 d.

   Pranešėja VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė direktorės, finansininkės ir viešųjų ryšių specialistės pareigybių aprašymų pakeitimus. Marija Žiubrienė supažindino, kad pareigybių aprašymuose papildytas 5.1. papunktis, į kurį tarp kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, kuriais darbuotojai turi vadovautis, įtrauktas ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Į visų darbuotojų funkcijas papildomai įrašyta, kad darbuotojai turi rengti VVG viešųjų pirkimų taisykles, organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų pardavimų sutartis, užtikrinti savalaikį ir teisingą viešųjų pirkimų, susijusių su VVG veikla, vykdymą. Darbuotojai turi derinti vietos projektų vykdytojų viešųjų pirkimų dokumentus, kurie pagal taisykles yra privalomi derinti, vykdyti viešųjų pirkimų kontrolę, vykdyti vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo administravimo priežiūrą ir kontrolę, vertinti vietos projektų paraiškas, rengti vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas.

   Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.

   Nutarta patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“  direktorės, finansininkės ir viešųjų ryšių specialistės pareigybių aprašymus.

   Pirmininkas Arturas Stankevičius valdybos narius supažindino, kad VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys vyks 2018 m.  spalio 31 d., Restorane „Kruoja“, Vytauto Didžiojo g. 32, Pakruojyje, renginio pradžia 10.00 val. Į renginį kviečiami bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, VVG valdybos nariai, seniūnai, rajono vadovai. Arturas Stankevičius pristatė renginio darbotvarkę, temas ir pranešėjus.

   Valdybos nariai patvirtino renginio darbotvarkę.

   Pirmininkui Arturui Stankevičiui paprašius VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė valdybos narius supažindino su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atsakymu dėl strategijos keitimo.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas