• Šventė ir vietos projekto pristatymas Guostagalyje

   2018-08-22

   2018 m. rugpjūčio 11 d. Guostagalio seniūnijos gyventojai ir svečiai pakviesti į šventę „Po liepom, brandinančiom medų“ turėjo dvi išskirtines progas švęsti – buvo šventinamas seniūnijos herbas ir vėliava bei pristatomas baigiamas įgyvendinti Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo projektas. 

   Iš aštuonių rajono seniūnijų vienintelis Guostagalis iki šiol neturėjo oficialaus savo herbo ir vėliavos, tad Guostagalio seniūnas Jonas Jocius įdėjo daug pastangų juos kuriant. Šventės dieną seniūnijos regalijas pašventino Linkuvos parapijos klebonas Edvardas Zeidotas.

   Šventinį renginį vedusi Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė visus susirinkusius pasveikino gražiomis eilėmis ir prasmingais žodžiais. Centro direktorė pristatė Guostagalio paslaugų centro vietos projektą ,,Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“. Projekto tikslas – įtvirtinant savanorystės ir bendradarbiavimo principus pasirengti būtinų paslaugų teikimui Guostagalio ir Žeimelio seniūnijų gyventojams. Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. vasario 20 d., jam skirta 71 520,19 Eur be PVM paramos suma. Šios gyvenamosios vietovės gyventojams būtinų paslaugų poreikis buvo aptartas strategijos rengimo metu vykusiuose susitikimuose ir pokalbiuose, buvo atliktos anketinės apklausos, sudarytos sutartys su partneriais, kuriose numatyta pasitelkiant savanorius organizuoti būtinų paslaugų teikimą, vykdyti ekonomines veiklas, įsigyti būtiną techniką, įrangą ir reikmenis, kurti darbo vietas ir gautą pelną panaudoti vietos socialinėms problemoms spręsti.

   Virginija Jocienė supažindino, kad Guostagalio paslaugų centras yra įsteigtas 2017 m. vasario 7 d. penkių steigėjų, atstovaujančių trims skirtingiems sektoriams – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios. Paslaugų centras yra viešoji įstaiga, atitinkanti nevyriausybinės organizacijos statusą. Įgyvendinant projektą buvo įsigytas krovininis automobilis, skirtas maitinimo paslaugos teikimui – pagaminto maisto išvežimui pagal užsakymus  organizuojamoms  asmeninėms šventėms, gedulingiems pietums, pobūviams. Ūkinėms ir aplinkos tvarkymo paslaugoms teikti įsigytas ratinis traktorius su priklausiniais bei vejų traktoriukas,  taip pat įsigyta speciali darbo apranga. Įsigyjama mobili lauko pirtis priekaboje bus naudojama teikiant gyventojams pirties paslaugas, paslaugų centras teiks ir lankomosios priežiūros paslaugas. Taip pat buvo perkama įvairi įranga, įrankiai ir reikmenys maisto ruošimui, tiekimui ir serviravimui, įsigytas stacionarus kompiuteris ir daugiafunkcis lazerinis įrenginys, kitos prekės. Prie vietos projekto paslaugų centras prisidėjo savanoriškais darbais ir projekto partnerio Pakruojo rajono savivaldybės lėšomis. Įgyvendinamas projektas sukūrė 2,75 darbo vietos. Socialinio verslo poveikis kiekvienai tikslinei gyventojų grupei matuojamas vietos projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu.

   Guostagalio paslaugų centro direktorė vietos gyventojus ir svečius pakvietė apžiūrėti iš projekto lėšų įsigytą techniką ir automobilį, susipažinti su paslaugų centro darbuotojais. Drąsiai naujos žoliapjovės privalumus pademonstravo prie žoliapjovės vairo sėdęs seniūnas Jonas Jocius, su pasididžiavimu visiems parodęs kokia patogi traktoriaus kabina ir kaip tyliai dirba variklis.

   Netradiciškai sveikinimo žodis svečiams buvo suteiktas oficialios šventės dalies pabaigoje. Guostagaliečius sveikino Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir kiti svečiai.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas