• Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenėlių dvare

   2018-06-07

   2018 m. birželio 6 d. Vietos veiklos grupė „ Pakruojo rajono partnerystė“, Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone, surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

   Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius, direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė, valdybos nariai – Andrius Kvedaras, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis, Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

   Susitikimo dalyvius pasveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius ir Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis.

    VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė susitikimo dalyviams pristatė, kaip sekasi įgyvendinti VPS įgyvendinimo veiksmų plane numatytas priemones. Direktorė kalbėjo, kad vykdydama veiksmų planą VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ rengė kvietimų dokumentaciją, skelbė kvietimus, konsultavo potencialius pareiškėjus ir vykdytojus, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius, vykdė VPS įgyvendinimo stebėseną, informaciją susijusią su VPS įgyvendinimu viešino interneto svetainėje. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ paskelbė 3 kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, pagal faktą gauta 12 vietos projektų. Įvertinti ir patvirtinti 2 pirmo kvietimo vietos projektai, su pareiškėjais pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys, vienas vietos projektas baigtas įgyvendinti, pateiktas mokėjimo prašymas, kitas projektas dar yra įgyvendinamas. Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis su antro kvietimo socialinio verslo projekto vykdytoju – Guostagalio paslaugų centru, projektas yra įgyvendinamas. Pagal 3 kvietimą gautos 9 vietos projektų paraiškos, šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vertintojai atlieka vietos projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

   Susitikime dalyvavusių VVG atstovai pristatė esamą situaciją, dalinosi nuomone, kaip sekasi įgyvendinti VPS, kalbėjo apie paskelbtus kvietimus, gautas vietos projektų paraiškas, organizuojamus vietos projektų atrankos komitetų posėdžius, diskutavo apie situacijas, su kuriomis kiekviena VVG susiduria. Susitikimo dalyviai kalbėjo apie būtinybę susitelkti ir palaikyti vieniems kitus, nes VVG tinklas dažnai net nekreipia dėmesio į VVG problemas, kol jos netampa aktualios daugeliui.  

   Marija Žiubrienė susitikimo dalyvius supažindino su NMA vertintojų, atliekančių vietos projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, paklausimais ir pastabomis vietos projektų vykdytojams, kurie, parodo nepakankamą vertintojų kompetenciją ir menką supratimą apie vietos projektus bei VPS priemones. Susitikimo dalyviai  pritarė VVG tinklo pokalbių erdvėje išsakytai nuomonei dėl NMA specialistų atliekamo vietos projektų vertinimo „kad daug vietos projektų yra grąžinami pervertinimui tik dėl biurokratinių dalykų ir kartais, dėl klaidingo situacijos suvokimo, dėl didelės kadrų kaitos, dėl buvimo per toli nuo kaimo žmonių problemų ir pan., dėl ko stoja projektų įgyvendinimas“.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai Andrius Kvedaras, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis išsakė savo nuomonę dėl įgyvendinamų arba vertinamų verslo projektų. Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė papasakojo su kokiomis problemomis jai tenka susidurti įgyvendinant socialinio verslo projektą.

   Akmenėlių dvaro savininkė Edita Aperavičienė trumpai pristatė Akmenėlių dvarą ir jame organizuojamus renginius.

   Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas