• Dalyvauta LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje

   2018-04-17

   2018 m. balandžio 11 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, kuris buvo surengtas Žemės ūkio ministerijoje, Vilniuje.

   Koordinavimo grupės posėdį vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

   Naują Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimo projektą pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė. Posėdžio dalyviams buvo pristatyti keičiami taisyklių punktai. Naujoje taisyklių redakcijoje numatyta, kad VVG pati galės pasirinkti ar derinti FSA su Agentūra ar jį parengus savarankiškai patvirtinti VVG valdymo organe. Jeigu VVG nutars FSA derinti su Agentūra, derinimui bus skiriama 20 d. d. ir derinimo metu Agentūra pastabas pateiks tik vieną kartą. Visais atvejais FSA turės būti parengtas 5 d. d. iki kvietimo teikti vietos projektus pradžios. Taisyklėse pakeista, kad atitiktį kai kurioms tinkamumo sąlygoms,  vietos projekto pareiškėjas galės tikslinti iki vietos projekto tinkamumo vertinimo pabaigos, tai yra kol vietos projekto vertinimą atliks Agentūra. Diskutuota apie naujoje taisyklių redakcijoje aiškiai įrašytą privalomą reikalavimą, kad verslo vietos projektuose būtų išlaikytos iki paraiškos pateikimo dienos sukurtos darbo vietos ir projekto įgyvendinimo metu vietos projekto vykdytojas turėtų sukurti naujas darbo vietas. Taisyklėse patikslinta, kad statybos techninis projektas ir statybą leidžiantys dokumentai turės būti pateikiami ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, nurodyta, kad paprastojo remonto atveju turės būti pateiktas paprastojo remonto projektas. Taisyklėse patikslintas nekilnojamojo turto valdymo sutarties galiojimo terminas, išspręstas daug VVG diskusijų sukėlęs klausimas dėl savivaldybių ir savivaldybių įstaigų ar įmonių turtinių santykių, aptarti kiti taisyklių patikslinimai, dėl kurių trumpės administravimo procesas ir VVG turės galimybę greičiau atrinkti, įvertinti bei įgyvendinti vietos projektus. Taisyklėse numatyta, kad projektams, kuriuose prašoma paramos suma neviršija 15 tūkst. Eur, paramos sutartis nebus sudaroma, projektas bus įgyvendinamas pagal pateiktą paraišką.

   Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja Inga Venciulytė aptarė klausimus, susijusius su  administravimo taisyklių pakeitimu.

   Visoms VVG pasiūlyta dar aktyviau skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas ir didesnį dėmesį skirti gyventojų aktyvinimui.

   Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė LEADER bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo situacijos apžvalgą.

   Posėdžio dalyviams buvo pateikta informacija apie keturiuose regionuose numatomus surengti susitikimus su VVG, dėl vietos projektų atrankos kriterijų aptarimo. Taip pat kalbėta, jeigu bus VVG poreikis, surengti mokymus, kuriuose būtų aptariami bendradarbiavimo projektams keliami reikalavimai.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas