• Susitikimas su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

   2018-04-17

   2018 m. kovo 10 d. Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas ir Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė susitiko su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku aptarti problemų kylančių įgyvendinant socialinio verslo vietos projektus ir vietos plėtros strategijas.

   Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas savivaldybės merą Saulių Gegiecką ir vietos veiklos grupės direktorę Mariją Žiubrienę atvykti į žemės ūkio ministeriją pakvietė kovo 30 d. Pakruojyje dalyvaudamas susitikime su rajono žemdirbiais.

   Dalyvauti pokalbyje buvo pakviesta Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad rengdama vietos plėtros strategiją VVG daug važinėjo, diskutavo, klausė kaimo gyventojų nuomonės ir įsiklausė į ją. Susitikimų metu buvo identifikuotos opiausios Pakruojo rajono kaimo vietovių problemos ir gyventojams, organizacijoms bei institucijoms buvo siūloma imtis iniciatyvos ir patiems spręsti vietos problemas. Pagal gyventojų lūkesčius buvo suformuotos strategijos priemonės, viena iš jų „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios  infrastruktūros gerinimas“, įgyvendinama pagal socialinio verslo koncepciją ir socialinio verslo gaires. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad tikrai ne tokių socialinio verslo sąlygų kurdamos strategijas vietos veiklos grupės tikėjosi. Rengdama strategiją VVG siekė sudaryti palankias sąlygas vietos projektų vykdytojams telkti bendruomenes, pajungti savanorius, kaimo vietovėse kurti verslus, kad vietoje teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir pigios. Tačiau prie Pakruojo rajono vietos projekto vykdytojo, įsteigto Guostagalio paslaugų centro (VšĮ, turinčio NVO statusą), gaunančio 71 520,19 Eur paramos lėšų, Pakruojo rajono savivaldybė pagal paramos intensyvumą, turi prisidėti piniginėmis lėšomis 16 906,05 Eur. Pagal verslo planą ir planuojamas gauti pajamas  (PVM pagal taisykles nekompensuojamas) projekto vykdytojui reikia savo lėšomis padengti 18 566,57 Eur PVM. Marijos Žiubrienės nuomone, naujai įsteigtas juridinis asmuo, dar net nepradėjęs veiklos ir negaunantis pajamų, negali turėti tokių  lėšų, todėl visa savivaldybės, kaip partnerio, prie vietos projekto prisidedama suma yra  35 472,62 Eur,  bet tada vietos projekto vykdytojas yra tiesiogiai priklausomas nuo savivaldybės sprendimų.

   Ministerijoje aptarta ir kita problema, kuriai didelę įtaką turėjo nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs LR vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnis, ūkinės veiklos vykdymas, pagal kurį savivaldybė gali steigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti, tik gavusi išankstinį Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sutikimą. Mero Sauliaus Gegiecko nuomone ši pataisa savivaldybei labai apsunkino sąlygas steigti naujus juridinius asmenis ūkinei veiklai vykdyti ir dar labiau sumažino naujų juridinių asmenų įsteigimo galimybes, net ir esant kaimo bendruomenių iniciatyvai.  

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė kreipėsi į žemės ūkio ministrą Bronių Markauską su prašymu suteikti galimybę sėkmingai veikiančioms vietos veiklos grupėms  susigrąžinti  VPS vertinimo metu sumažintas sumas. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorės nuomone, buvęs VPS vertinimo procesas negarantavo skaidrumo, vienodo požiūrio į teisės aktų reglamentuotus reikalavimus, todėl pagal strategijas svarsčiusių pirmųjų komiteto posėdžių išvadas, VVG buvo sumažinti balai, dėl to sumažintos ir VPS skirtos sumos. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė kalbėjo, kad VVG labai trūksta lėšų administravimo išlaidoms, kurios nuo paskirtos VPS sumos, sudaro 20 proc.

   Susitikime aptarti ir kiti abiem pusėms aktualūs klausimai.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas