• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-03-28

   2018 m. kovo 20 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Jūra Mockūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Mindaugas Veliulis, Alvydas Žuvininkas.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, administratorius Aivaras Mieliauskas, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Valdybos nariai apsvarstė klausimą dėl narių išstojimo ir naujų narių priėmimo į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“. Buvo patenkintas Mikoliškio kaimo bendruomenės prašymas išstoti iš narių, nes bendruomenė neišsirinko bendruomenės pirmininko. Posėdyje buvo patvirtinti vietos veiklos grupės nariais esančių juridinių asmenų siūlymai, paskirti naujus asmenis, į narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, buvo priimta Plaučiškių kaimo ir aplinkinių kaimų bendruomenė, į narius priimti fiziniai asmenys – Vaidas Virkštis ir Rima Raziulienė, kurie atstovaus verslo sektoriui ir patenkinti Mindaugo Veliulio bei Gitanos Pašiškevičienės prašymai, likti vietos veiklos grupės nariais, fiziniais asmenims ir atstovauti vietos valdžios sektoriui.

   Valdybos nariai aptarė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo klausimą ir pritarė atrankos kriterijų pakeitimui pagal strategijos priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Pritarta siūlymui nustatyti paramos lyginamąją dalį iki 95 proc. (paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti 10 000,00 Eur) trims strategijos prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonėms. Pritarta siūlymui pakeisti priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ paramos lyginamąją dalį iš 80 proc. į iki 100 proc.

   Valdybos nariai pritarė siūlymams koreguoti pagal faktą veiksmų planą ir perskirstyti lėšas tarp prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ dviejų priemonių.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas