• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-3

   2018-03-28

   2018 m. kovo 20 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis PAK-3.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Genovaitė Jaškulienė,  verslo sektorius, Andrius Kvedaras, verslo sektorius,  Simona Lipskytė, pilietinės visuomenės sektorius, Jūra Mockūnienė, pilietinės visuomenės sektorius, Albinas Navickas, verslo sektorius, Dovilė Pašakinskienė, pilietinės visuomenės sektorius, Zenonas Pekelis, pilietinės visuomenės sektorius, Rasa Petravičienė, valdžios sektorius,  Mindaugas Veliulis, valdžios sektorius, Alvydas Žuvininkas, verslo sektorius.

   Dalyvavo prisijungę internetu naudojant Skype programą, vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo Agentūros atstovės: vyr. specialistės Aistė Bacienė ir Vaida Matkevičienė.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Dalyvavo vietos projektų pareiškėjai: ūkininkas Vaidas Virkštis, Ūdekų kaimo bendruomenės pirmininkė Gitana Misiūnienė, Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“ prezidentas Vytautas Kanišauskas, Lygumų paslaugų centro direktorius Sigitas Olberkis,  Stačiūnų kaimo bendruomenės įgaliotas asmuo Aušra Mačiūnienė, Noreikonių jaunimo klubo pirmininkė Regyna Rakauskė, Amatų dvarelio projekto vadovas Arturas Stankevičius.

   Patvirtinta posėdžio darbotvarkė. Vietos projektų atrankos komiteto nariams svarstyti buvo pateikti 9 vietos projektai: ūkininko Vaido Virkščio vietos projektas ,,Vaido Virkščio investicijos į šakočių gamybą pasinaudojant kultūrinio švietimo galimybėmis“, Ūdekų kaimo bendruomenės vietos projektas ,,Mus vienija sportas“, Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“ vietos projektas ,,Į sveikesnę ateitį“, Lygumų paslaugų centro vietos projektas ,,Lygumų skanovė“, UAB ,,Agro Lašmuo“ vietos projektas ,,UAB ,,Agro Lašmuo“ investicijos į žemės ūkio technikos mobilaus serviso paslaugas“, A. Kvedaro individualios įmonės vietos projektas ,,Inovatyvių technologinių procesų diegimas įmonėje“, Stačiūnų kaimo bendruomenės vietos projektas ,,Stačiūnų krašto kulinarinio paveldo atgaivinimas ir populiarinimas“, Noreikonių jaunimo klubo vietos projektas ,,Noreikoniai – tiltas, jungiantis jaunimo ir bendruomenių veiklas“, Amatų dvarelio vietos projektas ,,Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“.

   Posėdžio dalyviai aptarė komiteto darbo reglamento pakeitimus ir patvirtino naują vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė ir finansininkė Jovita Trumpienė komiteto nariams pristatė parengtas vietos projektų vertinimo ataskaitų išvadas, supažindino su svarstomų vietos projektų tikslais ir uždaviniais, planuojamomis veiklomis, pasiekimų rodikliais, pristatė, kiek balų gavo vietos projektai pagal atrankos (kokybės) kriterijus, kokia yra nustatyta preliminari didžiausia galima paramos suma, koks paramos intensyvumas. Vietos projektų atrankos komiteto nariai, išklausę vietos projektų pareiškėjų atsakymus į pateiktus klusimus, priėmė sprendimą pritarti visiems 9 vietos projektams ir rekomendavo perduoti  juos tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas