• Susitikimas-diskusija su rajono bendruomenėmis

   2018-03-02

   2018 m. vasario 27 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengė susitikimą-diskusiją su rajono bendruomenėmis.

   Direktorė Marija Žiubrienė susitikimo dalyviams pristatė planuojamą atlikti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimą. VPS bus keičiama 2018 m. kovo 23 d. numatomame surengti visuotiniame narių susirinkime. Marija Žiubrienė supažindino, kad strategija pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio 1 d., paramos sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 2 d., strategijai įgyvendinti skirta 2 010 734 Eur, iš šios sumos vietos projektams įgyvendinti skirta 1 608 587 Eur. Pagal strategijos pirmą prioritetą „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ vietos projektai teikiami dviem priemonėms įgyvendinti: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Pagal strategijos antrą prioritetą „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vietos projektai teikiami keturioms priemonėms įgyvendinti: „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

   Marija Žiubrienė supažindino, kad pirmos strategijos priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ tikslas įgalinti socialinės partnerystės pagrindu kuriamų paslaugų centrų steigėjus, bendruomenines organizacijas ir kitas kaimo NVO įveiklinti viešuosius pastatus bei erdves ir teikti kaimo gyventojams prieinamas, nebrangias ir kokybiškas paslaugas. Pagal šią priemonę remiamos veiklos: parama teikiama NVO ekonominei veiklai, atitinkančiai socialinio verslo koncepciją, plėtoti (kaimo gyventojams būtinoms, nebrangioms, kokybiškoms paslaugoms teikti ir reikalingai produkcijai gaminti). Direktorė paaiškino kas yra tinkami paramos gavėjai pagal šią priemonę, pristatė, kad partnerystės pagrindu pagal Viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtų viešųjų įstaigų veikla turi atitikti NVO apibrėžtį. Didžiausia paramos suma vienam vietos projektui yra iki 97 641,22 Eur, vienai darbo vietai sukurti 39 944,14 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 80 proc. Pagal šią priemonę PVM yra netinkamas kompensuoti iš projekto lėšų. Rengiami ir įgyvendinami projektai turi atitikti Socialinio verslo koncepciją, vykdant ekonomines veiklas turi būti siekiama išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, turi būti parengiamas verslo planas, sukuriamos darbo vietos.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė kuo socialinis verslas skiriasi nuo bendruomeninio verslo, paaiškino, kad pagal pateiktą apibrėžimą, bendruomeninis verslas, tai bendruomeninės organizacijos inicijuotas verslas, kai remiama ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas bendruomenės veiklai užtikrinti, jos aktualioms problemoms spręsti, supažindino, koks verslas yra laikomas socialiai atsakingu verslu.

   Marija Žiubrienė pakvietė bendruomenių atstovus pasakyti savo nuomonę ar keičiant strategiją reikėtų papildyti priemonę ir suteikti bendruomenėms galimybę rengti ir įgyvendinti vietos projektus, skirtus bendruomeniniam verslui kurti. Diskusijose dalyvavo visi bendruomenių atstovai, dauguma jų išsakė nuomonę, kad bendruomenėms būtų sudėtinga steigti ir išlaikyti darbo vietas. Bendruomenių pirmininkai kalbėjo, kad dalyvaujant projektinėje veikloje projektui parengti ir įgyvendinti reikia skirti daug laiko ir daugeliu atvejų naudoti savo lėšas, kurios nekompensuojamos. Kitų nuomone, gal prieš 10 metų būtų buvę galima svarstyti tokio verslo kūrimo galimybes, dabar kaimuose liko mažai gyventojų, daugelis jų yra garbaus amžiaus, kaimo gyventojai gauna mažas pajamas, todėl ne kiekvieną norimą prekę  jie gali nusipirkti, daugelio nuomone paslaugų kaime tikrai reikia, bet nėra paprasta įpratinti kaimo žmones mokėti už jas. Kita problema apie kurią kalbėjo bendruomenių atstovai, kaip surasti tinkamus, sąžiningus, išsilavinimą ir reikiamą kvalifikaciją turinčius ir norinčius nuoširdžiai dirbti asmenis, nes verslo sėkmė labai priklausys nuo to, kas dirbs,  ar gaunamos pajamos užtikrins darbo vietų išlaikymą. Turima aktyvių bendruomenių patirtis parodė, kad bendruomenės sugeba vykdyti veiklas, gauti pajamas, bet to neužtenka, kad būtų išlaikytos darbo vietos. Buvo išsakyta ir tokia nuomonė, kad bendruomenėms reikia pagalvoti, pasitarti su aktyvu, savivaldybe ir tada priimti sprendimą. Marija Žiubrienė trumpai pristatė, kad priemonėms, kurių tinkamais pareiškėjais yra bendruomenės ir jaunimo organizacijos, planuojama numatyti paramos lyginamąją dalį iki 95 procentų ir supažindino su kitais planuojamais strategijos pakeitimais. Apibendrindama diskusiją Marija Žiubrienė pasiūlė bendruomenių atstovams pagalvoti, pasitarti, pasiaiškinti situaciją bei pasakyti nuomonę iki vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo, tai yra iki kovo 23 d. ir jeigu bus bendruomenių noras, strategijos priemonė bus papildyta.

   Informaciją apie Pakruojo Rotary klubo organizuojamą kepinių konkursą, skirtą Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti, pristatė klubo prezidentas Arturas Stankevičius. Prezidentas kalbėjo, kad dalyvauti konkurse yra kviečiami visi Pakruojo krašto žmonės, mokantys kepti gardžius kepinius. Arturo Stankevičiaus nuomone, bendruomenės galėtų būti geru pagalbininku, kad informacija apie kepinių konkursą pasiektų kiekvieną kaimo žmogų. Konkursas bus rengiamas pagal tris kategorijas: pirma – mieliniai kepiniai, tai mieliniai pyragai, bandelės, spurgos, žagarėliai, antra – miltinės konditerijos kepiniai, tai biskvitai, plokštainiai, pyragai, keksai, meduoliai, sausainiai, trečia  kategorija – tortai. Kepinių konkursas bus surengtas 2018 m. kovo 24 d. Pakruojo kaimo bendruomenės namuose, tai yra kartu su Sigutėnų kaimo bendruomenės rengiamu prezentaciniu renginiu. Pakruojo Rotary klubas kartu su rėmėjais planuoja įsteigti tikrai puikius prizus, tad laukiama kuo daugiau įvairių kepinių. Informacija apie kepinių konkursą bus patalpinta laikraštyje „Auksinė varpa“. Susitikimo-diskusijos dalyviams pasitarus, informaciją apie konkursą planuojama patalpinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainėje, informaciją VVG darbuotojai išsiuntinės kiekvienai bendruomenei elektroniniu paštu.

   Sigutėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Pranė Kvedarienė supažindino su 2018 m. kovo 24 d. Pakruojo kaimo bendruomenėje rengiamu pirmu regioninio produkto prezentaciniu renginiu. Sigutėnų ir Pakruojo kaimo bendruomenės pasirašė partnerystės sutartį ir nuo 2017 m. gruodžio 12 d. kartu įgyvendina vietos projektą „Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“. Įgyvendindama projektą Sigutėnų kaimo bendruomenė pagal kaimo senolių receptus ir maisto ruošimo tradicijas, iš natūralių, gyventojų asmeniniuose ūkiuose užaugintų produktų, kuria naują regioninį produktą – keturis džiovintus pagardus, mišinius sriuboms ir padažams. Siekdama užtikrinti naujo regioninio produkto sklaidą bendruomenė surengs dvi prezentacijas: pirma – Pakruojo kaimo bendruomenės namuose bus surengta 2018 m. kovo 24 d., antra – Sigutėnų kaimo bendruomenės namuose vyks 2018 m. balandžio 7 d. Pranė Kvedarienė pakvietė po vieną rajono bendruomenių atstovą dalyvauti pirmame prezentaciniame renginyje Pakruojo kaimo benduromenėje.

   Direktorė Marija Žiubrienė pasiūlė bendruomenėms, kurios yra vietos veiklos grupės narėmis, kaip juridiniai asmenys, pasikeitus bendruomenių pirmininkams, pakeisti įgaliotus asmenis, taip pat priminė, kad visos bendruomenės iki nustatytos datos Registrų centrui turi pateikti veiklos ir finansines ataskaitas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas