• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-03-02

   2018 m. vasario 12 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Rasa Petravičienė, Mindaugas Veliulis, Alvydas Žuvininkas.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, administratorius Aivaras Mieliauskas, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Posėdyje svarstytas klausimas dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2018 m. keitimo. Pranešėja finansininkė Jovita Trumpienė informavo valdybos narius, kad 2018 m. pradžioje paaiškėjo naujos išlaidos, kurių VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nebuvo planavusi ir  dėl šios priežasties reikia keisti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą. Keitimas būtinas dėl interneto svetainės modifikavimo išlaidų, kurios patvirtintame 2018 m. išlaidų plane nebuvo numatytos. Šiuo metu VVG į interneto svetainę negali įkelti naujos informacijos, svetainei modifikuoti reikia 50,00 Eur. Planą reikia keisti ir dėl numatomų naujos VVG valdybos rinkimo išlaidų. Pagal VVG įstatus valdyba renkama iš 12 narių 3 metų laikotarpiui ir šiais metais baigiasi valdybos narių kadencija. Reikalavimas rinkti naują valdybą yra įrašytas ir Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse. Jose numatyta, kad valdyba VPS įgyvendinimo metu, turi keistis ne rečiau kaip kas 3 metus ir turi pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą. Visuotiniame narių susirinkime, kuris planuojamas 2018 m. kovo 23 d., bus renkama nauja valdyba, valdybos pirmininkas ir VVG pirmininkas. Todėl į 2018 m. išlaidų poreikio planą reikia įtraukti Registrų centro paslaugą už valdybos išregistravimą, už naujos valdybos įregistravimą ir už Registrų centro išrašą, paslaugos kaina 92,21 Eur.

   Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė, kad VPS administravimo išlaidų poreikio 2018 m. plane siūlomi atlikti tokie pakeitimai: į Viešųjų paslaugų teikėjų paslaugų išlaidų eilutę papildomai įtraukiamos privalomos Registrų centro viešųjų paslaugų išlaidos, į VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidų eilutę papildomai įtraukiama interneto svetainės modifikavimo paslauga. Atitinkama suma mažinama biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidų eilutės suma.

   Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2018 m. keitimą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas