• Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas

   2016-05-03

   2016 m. balandžio 20 d. surengtas asociacijos Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas. Pirmininkas Audrius Ruginis pristatė Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2015 m. Pirmininkas kalbėjo, kad Amatų dvarelis juridinių asmenų registrų centre įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Amatų dvarelio sudėtyje 2015 m. buvo 11 narių, 8 fiziniai asmenys ir 3 juridiniai asmenys. Amatų dvarelio valdyboje 7 nariai.

   Informacija apie Amatų dvarelio veiklą yra vieša, ji skelbiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainės www.pakruojovvg.lt posistemėje Amatų dvarelis.

   Pirmininkas kalbėjo, kad Amatų dvarelis buvo įkurtas bendru Pakruojo ir Radviliškio vietos veiklos grupių sutarimu, vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektą ir įgyvendinant bendras veiklas. Įkurta asociacija veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse.

   Audrius Ruginis supažindino, kad per ataskaitinį laikotarpį Amatų dvarelis įgyvendindamas veiklos tikslus organizavo renginius, edukacines programas, dalyvavo mugėse. Taip pat Amatų dvarelyje buvo organizuojami mokymai, rengiamos konferencijos.

   Amatų dvarelyje svečiavosi Šiaurės vakarų Lietuvos VVG suburti Mažeikių rajono bendruomenių lyderiai, seniūnai, švietimo, kultūros darbuotojai. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie LEADER metodo įgyvendinimą, įgūdžių didinimą ir bendradarbiavimą, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtį, veiklos gerinimą ir perspektyvas. Svečius domino amatininkų gaminių ekspozicija su pardavimu,  organizuojamos edukacinės programos ir įvairūs renginiai.

   Amatų dvarelyje vyko Pakruojo rajono mokyklų karjeros koordinatorių konferencija „Mokinių profesinis veiklinimas: patirtis ir perspektyvos“. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos Amatų dvarelio edukacinės programos. Kartu su edukacinės programos „Vaško dirbtuvėlės“ vedėja Rasa Balnionyte konferencijos dalyviai susipažino su bitininko profesija, sužinojo daug įdomių dalykų apie medų ir patys gamino bei dekoravo vaško žvakes.

   2015 m. liepos 31 – rugpjūčio 1 d. Pakruojo dvare buvo surengtas trečiasis Amatų, muzikos ir alaus festivalis. Tęsdamas projekto veiklas, garsindamas Pakruojo kraštą, skleisdamas žinią apie tai, kad čia gyvena nagingi, nuoširdūs, vaišingi žmonės, Amatų dvarelis ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ prisidėjo prie Amatų, muzikos ir alaus festivalio organizavimo ir skatino, kad kuo daugiau krašto amatininkų, meno puoselėtojų, bendruomenių dalyvautų festivalio programoje. Dvarelio kiemelyje vyko amatų demonstravimas, buvo pristatoma tautodailininkų, amatininkų kūryba ir darbai, visi norintieji galėjo pasižiūrėti kaip meistrai dirba, pasimokyti amato, pasigaminti nesudėtingą darbelį. Mugės dalyvius linksmino, smagią nuotaiką mugėje kūrė Pakruojo kultūros centro meno kolektyvai. Antrą festivalio dieną buvo sugalvota programos tema „Raganų ir raganių tradicijos kaimo kultūroje“. Festivalio svečius džiugino bendruomenių kiemeliai, nagingi, nuoširdūs ir vaišingi krašto bendruomenių žmonės demonstravo verslus, amatus, pristatė kaimo gaspadinių gardumynus. Vyko raganų šėlionės, buvo pristatoma raganų alėja, renkamos įdomiausios raganos, vyko raganiškos atrakcijos.

   Amatų dvarelyje viešėjo Utenos regiono vietos veiklos grupės atstovai. Susitikimo dalyviai džiaugėsi, kad Pakruojo ir Utenos vietos veiklos grupės turi panašią patirtį, nes abi įgyvendino meno ir amatų plėtros projektus. Uteniškiams labai patiko Pakruojo dvaro pastate veikianti amatininkų gaminių ekspozicija su gaminių pardavimu, kuri buvo papildyta Utenos krašto amatininkų dirbiniais. Susitikimo dalyviai kalbėjosi apie edukacinių programų ir kitų renginių organizavimo galimybes.

   Amatų dvarelyje lankėsi didelis būrys svečių iš Pagėgių savivaldybės. Svečiai pritarė nuomonei, kad gerus darbo rezultatus lemia glaudus bendradarbiavimas su rajono savivaldybe, organizuojami mokymai, konferencijos, dalykiniai susitikimai. Svečiams patiko pakruojiečių idėja, bendradarbiaujant su savivaldybe organizuoti Amatų, muzikos ir alaus festivalius, juos domino Amatų dvarelyje veikianti amatininkų gaminių ekspozicija su pardavimu, kulinarinio paveldo patalpos, organizuojamos edukacinės programos.

   2015 m. gruodžio 14–15–16 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Amatų dvarelis dalyvavo Kalėdinėje mugėje, kurią organizavo Pakruojo kultūros centras. Daugelis pakruojiečių laukdami gražiausių Kalėdinių švenčių prisimena senąsias tradicijas, dairosi įdomių vietos amatininkų gaminių dovanoms ar skanėstų šventėms. Todėl buvo pritarta Pakruojo kultūros centro idėjai surengti Kalėdinę mugę. Mugėje buvo pristatomi patys įvairiausi amatininkų gaminiai: kalėdiniai eglutės žaisliukai, vaško žvakės, suvenyrai,  medžio drožiniai ir skryneles, angelai ir veltinukai.

   Per ataskaitinį laikotarpį Amatų dvarelyje pagal patvirtintą tvarką buvo teikiamos mokamos paslaugos. Buvo organizuojamas Amatininkų dirbinių ir meno kūrinių surinkimas ir pardavimas. Darbo dienomis nuolat veikė amatininkų dirbinių ir meno kūrinių ekspozicija su pardavimu. Ekspozicija buvo pastoviai atnaujinama naujais gaminiais. Tai vienintelė vieta Pakruojo rajone, kurioje galima apžiūrėti ir nusipirkti amatininkų dirbinių. Eksponuojami ir parduodami Pakruojo, Radviliškio ir kitų rajonų amatininkų rankų darbo suvenyrai, papuošalai, medžio drožiniai, vaško žvakės, mezginiai, tapyti paveikslai ir kitos malonios smulkmenos. Buvo organizuojamos edukacinės programos. Buvo vykdoma leidybinė veikla – gaminami plakatai, lankstinukai.

   Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2015 m.

   Finansininkė  Jovita Balnytė pristatė finansinę atskaitomybę už 2015 m., kurią susirinkimas patvirtino. Revizorė Virginija Jocienė pristatė revizijos ataskaitą.

   Visuotinis narių susirinkimas į Amatų dvarelio narius priėmė Ireną Kybartienę ir Albiną Navicką.

   Amatų dvarelio nariai aptarė  2016 m. planuojamus rengti renginius.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas