• Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas

   2015-04-23

   2015 m. balandžio 23 d. surengtas asociacijos Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas. Pirmininkas Audrius Ruginis pristatė Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2014 m. Pirmininkas kalbėjo, kad Amatų dvarelis juridinių asmenų registrų centre įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Amatų dvarelio sudėtyje 2014 m. buvo 11 narių, 8 fiziniai asmenys ir 3 juridiniai asmenys. Amatų dvarelio valdyboje 7 nariai. Informacija apie Amatų dvarelio veiklą yra vieša, ji skelbiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainės www.pakruojovvg.lt posistemėje Amatų dvarelis.

   Pranešėjas  pažymėjo, kad Amatų dvarelis buvo įkurtas bendru Pakruojo ir Radviliškio  vietos veiklos grupių sutarimu, vykdant  teritorinio bendradarbiavimo projektą ir įgyvendinant bendras veiklas. Įkurta asociacija veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse. Asociacijos veiklos tikslai: populiarinti etninę ir regioninę kultūrą, amatus, saugoti ir puoselėti krašto tradicijas, ugdyti gyventojų gebėjimus; skatinti meno ir amatų plėtrą, bendradarbiauti su kitų rajonų bei užsienio šalių menininkais, tautodailininkais, amatininkais; organizuoti edukacines programas, rengti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų  kūrybines stovyklas, plenerus, mokymus, supažindinant su  krašto tautodaile, amatais ir menu.

                 Pirmas renginys, kurį VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengė kartu su Pakruojo kultūros centru ir tuo metu dar tik besikuriančiu Amatų dvareliu, vyko 2014 m. birželio 8 d. Pakruojo dvare. Bendradarbiavimo partneriai susitarė kartu surengti orkestrų šventę „Vario dūdos“ ir amatininkų sambarį. Prieš šventę, amatininkai, meno kūrėjai  buvo pakviesti į Amatų dvarelį pokalbiui prie arbatos puodelio. Susitikimo metu kalbėtasi apie Amatų dvarelyje formuojamą amatininkų gaminių ekspoziciją, tartasi apie gaminių kokybę, įpakavimą ir gražų pateikimą, apie amatininkų įvaizdį. 2014 m. rugpjūčio 1–2 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ kartu su VVG „Radviliškio lyderis“ ir Amatų dvareliu surengė Amatų mugę Pakruojo dvare. Kartu su muge buvo rengiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos 10-mečio paminėjimo ir Amatų dvarelio atidarymo šventė. Šventės svečiai buvo pakviesti apžiūrėti įrengtos amatų ekspozicijos, kulinariniam paveldui ir kitoms veikloms skirtų patalpų bei kartu su senojo duonos kepimo amato puoselėtoja Elvyra Vasiliauskiene duonkepėje krosnyje išsikepti kepalėlį duonos. Į Pakruojo dvare surengtą Amatų mugę susirinko nagingi Pakruojo ir Radviliškio amatų meistrai: medžio drožėjai, keramikai, pynėjos iš vytelių, bičių vaško žvakių, suvenyrinių rankų darbo dirbinių, karpinių, papuošalų,  raganų, žaislų, kitų dirbinių gamintojos, odos apdirbėjai, tautinių juostų pynėjos, audėjos, mezgėjos, nėrėjos ir kiti. Amatų mugėje Pakruojo dvare dalyvavo 55 amatininkai.

                         Pirmininkas pristatė, kad Amatų dvarelio valdyba 2014 m. patvirtino Amatų dvarelio paslaugų teikimo ir kainų nustatymo tvarką. Buvo susitarta, kad Amatų dvarelyje bus organizuojamos edukacinės programos, renginiai, mugės ir parodos, bus rengiamos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų  kūrybinės stovyklos, plenerai, mokymai, vykdoma leidybinė veikla. Kalbėdami apie edukacines programas valdybos nariai svarstė programų trukmę, tarėsi dėl dalyvių skaičiaus, kaip įdomiau jas organizuoti, diskutavo kokias papildomas paslaugas būtų galima pasiūlyti renginių dalyviams, kad norintys jas įsigyti  turėtų kuo didesnį pasirinkimą.

                         Artėjant gražiausioms Kalėdų šventėms 2014 m. gruodžio 10 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Amatų dvarelis autentiškose ir jaukiose Pakruojo dvaro patalpose surengė Kalėdinių puokščių parodą-pardavimą. Idėja surengti Kalėdinių puokščių parodą-pardavimą kilo Amatų dvarelio valdybos nariams. Renginio organizatoriai džiaugėsi, kad rajono seniūnijų, bendruomenių žmonės, amatininkai mielai atsiliepė į kvietimą kurti Kalėdines puokštes. Visą šventinį laikotarpį, iki gruodžio 31 d., Amatų dvarelio ekspozicijos lankytojai galėjo pasisemti puošybos idėjų, pasigrožėti ir įsigyti ne tik originalių Kalėdinių puokščių, bet ir įdomių vietos amatininkų rankų darbo suvenyrų, papuošalų, medžio drožinių, vaško žvakių, mezginių, tapytų paveikslų ir kitų mielų šventinių dovanų sau, savo šeimos nariams, kolegoms ir bendradarbiams.

                         Amatų dvarelis išleido lankstinuką, kuriame buvo pristatytos organizuojamos edukacinės programos, jų vedėjai, edukacinių programų įkainiai, nurodyti kontaktiniai asmenys. Su Amatų dvarelio vykdomomis veiklomis, edukacinėmis programomis buvo supažindinti Pakruojo rajono švietimo įstaigų vadovai, Šiaulių teritorinės darbo biržos Pakruojo skyriaus Socialinės partnerystės grupės  nariai.

   Finansininkė Danutė Dominauskienė pristatė finansines ataskaitas už 2014 m. Taip pat buvo pristatyta revizijos ataskaita.

   Visuotinis narių susirinkimas patvirtino veiklos, finansines ir revizijos ataskaitas ir aptarė  2015 m. planuojamus rengti Amatų dvarelio renginius.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas