• Naujienos

   • Dalinamės vietos projektų įgyvendinimo patirtimi

    2019-09-18

    2019 m. rugsėjo 16 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje viešėjo  Utenos rajono bendruomenių atstovai, kuriems kelionę organizavo Utenos regiono VVG viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas. Uteniškiai tęsdami projekto „Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos amatai ir natūralūs produktai“ veiklas, pageidavo susipažinti su Guostagalio paslaugų centro, Amatų dvarelio, Pakruojo ir Sigutėnų kaimo bendruomenių įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais.

     

    Plačiau

   • VVG „Radviliškio lyderis“ minėjo veiklos sukaktį

    2019-09-10

    VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė 2019 m. rugsėjo 1 d. dalyvavo VVG „Radviliškio lyderis“ Baisogaloje, Radviliškio rajone, surengtame renginyje „Mums jau – 15!“. Renginys surengtas VVG „Radviliškio lyderis“ 15-kos metų veiklos sukakčiai paminėti, gražiam sektorių bendradarbiavimui skatinti, pasidalinti sėkmingai įgyvendintų vietos projektų įgyvendinimo patirtimi.

     

     

    Plačiau

   • Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime

    2019-09-02

    2019 m. rugpjūčio 28 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame narių susirinkime Rokuose, Kauno rajone.

     

    Plačiau

   • Pakruojo šventė „Kampelis širdžiai brangus!“

    2019-08-29

    2019 m. rugpjūčio 24 d. Pakruojo šventėje „Kampelis širdžiai brangus!“ VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ buvo atsakinga už bendruomenių ir kitų organizacijų kiemų „Ant ūlyčios“ organizavimą.

     

    Plačiau

   • Bendruomenės ir kitos organizacijos kuria kiemus „Ant ūlyčios“

    2019-08-21

    VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Pakruojo šventėje „Kampelis širdžiai brangus!“ yra atsakinga už bendruomenių ir kitų organizacijų kiemų „Ant ūlyčios“ organizavimą.

     

    Plačiau

   • Vietos veiklos grupių susitikimas Kelmės rajone

    2019-06-27

    2019 m. birželio 26 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Šaukėnų miestelio bendruomenės namuose Juodlėje, Kelmės rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą-konferenciją, susijusią su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

     

    Plačiau

   • Praktikos savaitė vietos veiklos grupės biure

    2019-06-21

    2019 m. birželio 17–21 dienomis VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure praktiką atliko Žeimelio gimnazijos mokinė Gabija Šešplaukytė. Gabija dalyvauja Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro vykdomame projekte „Važiuojam“. Projektas finansuojamas Europos solidarumo korpuso, remiančio įvairius jaunimo projektus, lėšomis. Jaunimas turi galimybę rinktis įvairių krypčių korpuso finansuojamus projektus, kurie skirti jaunimui burtis ir spręsti jiems rūpimas problemas, mokytis ir tobulėti, padėti kitiems, gilinti savo žinias, ugdyti patirtį.

     

    Plačiau

   • Lankytasi Biržų krašte

    2019-06-21

    2019 m. birželio 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Rima Raziulienė, Pakruojo rajono savivaldybės vadovai ir didelis būrys savivaldybės administracijos darbuotojų lankėsi Biržų krašte.

     

    Plačiau

   • Su rajono savivaldybės vadovais ir seniūnais tartasi dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo

    2019-05-28

    2019 m. gegužės 22 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure įvyko antras pasitarimas su rajono vadovais dėl paslaugų centrų steigimo. Pasitarime taip pat dalyvavo Lygumų, Rozalimo ir Linkuvos seniūnijų seniūnai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir darbuotojai. Viešąsias įstaigas Paslaugų centrus reikia įsteigti, kad būtų galima pateikti paraiškas Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos priemonei, kuriančiai socialinį verslą, įgyvendinti.

     

    Plačiau

   • Dalyvauta NMA surengtame darbiniame susitikime

    2019-05-21

    2019 m. gegužės 16 d. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir finansininkė Jovita Trumpienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame darbiniame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais.

     

    Plačiau

© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas